สาระน่ารู้

เปลี่ยนเถอะ จะทำแบบเก่าทำไม

จะทำแบบเก่าทำไม ในเมื่อเราเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้จากนี้การเกิดขึ้นของเอกสารฉบับหนึ่งจะไม่ตามมาด้วยเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หรือระเบียบ

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยให้ "ราชการไทย สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว"

#สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ #eSaraban #LiftYourLifeWithDigital

e-Saraban กับก้าวสำคัญสู่ภาครัฐดิจิทัล

มาร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานของหน่วยงาน

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือ WFH

อย่างเต็มรูปแบบ ETDA ร่วมกับหน่วยงานนำร่องเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เปิดเวทีแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมของระบบ e-Saraban

ของหน่วยงานภาครัฐตามระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้ระบบ e-Office

ตามนโยบายของรัฐบาล

#eSaraban #eOffice #สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ #LiftYourLifeWithDigital