สาระน่ารู้

Application ITAS

Application ITAS | เครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้การประเมิน ITA ง่ายและสะดวก

และช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและติดตามผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ดาวน์โหลด Application ITAS ได้แล้ววันนี้... 

ในระบบ IOS ที่ https://apps.apple.com/th/app/itas/id...

ในระบบ Android ที่ https://play.google.com/store/apps/de...


ขั้นตอนการตอบแบบวัด "OIT"

ขั้นตอนการตอบแบบวัด OIT  "การเจาะลึกแนวทางการทำประเมิน รายข้อคำถาม" 

พร้อมตอบทุกข้อสงสัยในทุกขั้นตอนการประเมิน oit66 

หัวข้อและประเด็นการตอบคำถาม ข้อ O1-O43

#ITA2566 #GrowthandGoals 

#มาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเติบโตไปสู่สังคมแห่งความโปร่งใสไปด้วยกัน


เปลี่ยนเถอะ จะทำแบบเก่าทำไม

จะทำแบบเก่าทำไม ในเมื่อเราเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้จากนี้การเกิดขึ้นของเอกสารฉบับหนึ่งจะไม่ตามมาด้วยเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 หรือระเบียบ

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยให้ "ราชการไทย สื่อสารกันง่ายแค่ปลายนิ้ว"

#สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ #eSaraban #LiftYourLifeWithDigital

e-Saraban กับก้าวสำคัญสู่ภาครัฐดิจิทัล

มาร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานของหน่วยงาน

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือ WFH

อย่างเต็มรูปแบบ ETDA ร่วมกับหน่วยงานนำร่องเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เปิดเวทีแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมของระบบ e-Saraban

ของหน่วยงานภาครัฐตามระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้ระบบ e-Office

ตามนโยบายของรัฐบาล

#eSaraban #eOffice #สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ #LiftYourLifeWithDigital