สินค้าและบริการ

Smar t

Website

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

เว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชั่น 2.0

(Government Website Standard Version 2.0)

พร้อมสำหรับการตรวจประเมิน ITA/LPA รองรับระบบการดึงข้อมูลประกาศจัดซื้อฯ

จากระบบ eGP ทีมบันทึกข้อมูลบริการอัพเดทข้อมูลรวดเร็ว

ทีม Callcenter ให้คำปรึกษา และอบรมการใช้งานแบบตัวต่อตัว

eSaraban

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ตรงตามระเบียบงานสารบรรณล่าสุด มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2565

"ทะเบียนหนังสือออนไลน์" ครบทุกเล่มทะเบียน ทะเบียนรับ-ส่งภายในและภายนอก ทะเบียนคำสั่ง ทะเบียนประกาศ ทะเบียนบันทึกข้อความ ทะเบียนหนังสือเวียนภายในองค์กร เสริมภาพลักษณ์องค์กรยุคใหม่ก้าวสู่ Thailand 4.0 เพิ่มศักยภาพทีมงาน ทำงานสะดวก ใช้งานได้ 24 ชม.

One

Stop

Service

ระบบบริการประชาชนแบบครบวงจร

เพื่อการบริการประชาชน ที่สะดวกมากขึ้นรวบรวมทุกการขอรับบริการมาไว้ที่เดียว

พร้อมบริการ 24 ชม. ระบบสมาชิกสามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการระบบยื่นคำร้องขอรับบริการ รายงานสถานะ จนจบกระบวนงานระบบชำระค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ สะดวก ทันสมัย ระบบการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนที่ใช้บริการระบบรายงานสรุปการทำงานรายเดือน/รายปี

eService

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์

พร้อมบริการประชาชน 24 ชม. ลดการเดินทาง ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

ประชาชนสะดวกสามารถยื่นคำร้องขอรับบริการได้ทุกที่ สามารถตอบรับคำร้อง

แจ้งสถานะการรับคำร้องได้ แนบเอกสารประกอบ รูปภาพ .jpg เอกสารสแกน .pdf ได้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีคำร้องที่อีเมล ทำให้ไม่พลาดการบริการตรงตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ ป.ป.ช. ITA OIT17